PŘIHLÁŠKA

Sdružení absolventů Hotelové školy v Mariánských Lázních

Jméno: Příjmení:
Titul:   Rodné příjmení
Datum narození: Státní občanství
národnost
Rok absolvování Třída
Ulice/číslo: PSČ/Město:
Telefon: E-mail:
Firma/pozice Typ členství
Souhlasím se Stanovami Sdružení absolventů Hotelové školy v Mariánských Lázních